میگو

میگو منجمد
معرفی میگومیگو

میگو منجمد

۰
میگو منجمد فروش و صادرات میگو منجمد: بهتر است بدانید که کشور عزیز ما، یعنی ایران، جزو بزرگترین صادر کنندگان…
میگو سرتیز
معرفی میگومیگو

میگو سرتیز

۰
میگو سرتیز مشخصات میگو سرتیز: میگو سرتیز با نام انگلیسی Jinga shrimp و نام علمی Metapenaeus ensis جزو بهترین میگوهای…
میگو-موزی
معرفی میگومیگو

میگو موزی

۰
میگو موزی مشخصات میگو موزی: میگو موزی با نام انگلیسی Banana prawn و نام های علمی Penaeus indicus و Penaeus…
میگو-خالدار
معرفی میگومیگو

میگو خالدار

۰
میگو خالدار مشخصات میگو خالدار: میگو خالدار با نام علمی Pandalus platyceros و نام انگلیسی spotted shrimp یکی از آبزیان…
میگو ببری
معرفی میگومیگو

میگو ببری

۰
میگو ببری مشخصات میگو ببری: از مهمترین گونه های میگویی که در خلیج فارس زیست می کنند می توان خانواده…
میگو-سنگی
معرفی میگومیگو

میگو سنگی

۰
میگو سنگی مشخصات میگو سنگی: میگو سنگی با نام انگلیسی rock shrimp و نام علمی Sicyonia brevirostris از دیگر موجودات…
فهرست